sức khỏe sinh sản

Nhìn khí hư của “cô bé” để chẩn bệnh cho “chị chủ”

Nhìn khí hư để chẩn bệnh cho “cô bé” Nhận biết tình trạng sức khoẻ thông qua màu sắc, trạng thái của khí hư là kiến thức căn bản mà phái đẹp cần nắm giữ. Sức khoẻ sinh sản nói chung và tiết dịch âm đạo nói riêng vẫn còn là chủ đề nhạy cảm đối với nhiều phụ nữ. Nhận biết tình trạng